נדחה האירוע שנועד להתקיים השבוע בבית הסופר - יעקב ברזילי רץ בהליכה

ברזילי דחייה מעודכן

נדחה האירוע שנועד להתקיים השבוע בבית הסופר - יעקב ברזילי רץ בהליכה

עדיין לא קבענו מועד חדש