ספרות סוכות: 7 רוח צפונית - סופרים מחיפה והצפון

07 sukot230916

ספרות סוכות: 8 אנחנו האקלים - ספרות בצל משבר האקלים

23/9/21 בשעה 16:00

פתוח לקהל ללא תשלום


האירועים ישודרו בזום ובפייסבוק לייב