8 נובמבר 2023 | נכתב ע"י 

עזרה דחופה בסיפורי החטופים

ספורי החטופים

עזרה דחופה בסיפורי החטופים

צור משעל, העוזר למטה החטופים, פנה בעניין הבא:
החל מהשבוע יפגינו משפחות החטופים מול בתיהם של חברי הממשלה והכנסת מן הקואליציה.

כל משפחה התבקשה להכין מעין תעודת זהות, עם הסיפור האישי של החטופים והחטופות,
כדי להבהיר שמדובר בבני אדם מסוימים, ספציפיים, שזכאים לשוב ארצה להמשך חייהם.

המשפחות זקוקות לעזרה בעריכה ובניסוח הדברים שיכתבו. צור מרכז זאת.
כרגע מדובר בקבוצה של כעשרים משפחות.
מספר הטלפון של צור משעל הוא 052-5501103.

סופרים/ות ועורכים/ות המוכנים/ות לסייע במשימה חשובה זו
מוזמנים/ות ליצור עמו קשר באופן מיידי, לקבל סיפורים ולערכם.

תודה רבה!