ערב לכבוד מבחר השירים הייתי פסנתר לבדי מאת גבריאלה אלישע ז"ל

ערב לכבוד מבחר השירים הייתי פסנתר לבדי מאת גבריאלה אלישע ז"ל

ערב לכבוד מבחר השירים הייתי פסנתר לבדי מאת גבריאלה אלישע ז"ל

יום רביעי 14.9.22 בשעה 19:00

בית הסופר אליעזר קפלן 6 תל אביב