ערב קריאה ושיחה עם צאת הגיליון השביעי של כתב העת נכון

nachon800
ערב קריאה ושיחה עם צאת הגיליון השביעי של כתב העת נכון

יום ריביע, י"ח בטבת, 22.12, 20:30
בבית הסופר, רח' קפלן 6 תל אביב