פסטיבל באר שירה 3

פסטיבל באר שירה 3

פסטיבל באר שירה 3

שלושה ימים של שירה עברית מקורית

שלישי - חמישי

14-16/2/23

בעיר העתיקה באר שבע