פרס ברנר 2023

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל
מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2023

Image

brener700השנה יוענק פרס ברנר לספר פרוזה,

בסך 50,000 ₪

וכמו כן

פרס ברנר לספר ביכורים (ספר ביכורים בסוגה סיפורת)

 בסך 10,000 ₪

פרס ברנר לפרוזה יוענק לספר בשפה העברית שהופיע בשנה האחרונה

פרס ברנר לספר ביכורים יוענק לספר בשפה העברית שהופיע בשנתיים האחרונות

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.

סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות

הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר), צריכים להגיע  עד ליום חמישי, כ"ג באב תשפ"ג, 10 באוגוסט 2023,
לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לת.ד. 20694 ת"א, מיקוד 6120606