9 אוקטובר 2022 | נכתב ע"י 

פרס היצירה לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול לשנת 2022

פרס היצירה לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול לשנת 2022

Image

משרד התרבות והספורט מזמין סופרים עבריים וסופרים שורדי שואה להגיש מועמדות לפרס היצירה לסופרים עבריים ע"ש לוי אשכול לשנת 2022

פרס היצירה לסופרים

הפרס מיועד הפרס מיועד לסופרים הכותבים בעברית, תושבי מדינת ישראל, שפרסמו שני ספרים לפחות, יצירות מקור בלבד שיצאו לאור בדפוס, בתחומי הספרות הבאים בלבד: שירה, פרוזה, מחזאות, מסה, ביקורת ועריכה ספרותית.
לא יזכה בפרס סופר אשר זכה בפרס זה ב-10 השנים האחרונות (קרי בשנים 2021-2012).
הפרס יינתן מדי שנה לארבעה עשר זוכים לכל היותר.
גובה הפרס יעמוד בשנת 2022 על 40,000 ₪פרס לסופרים שורדי שואה
הפרס מיועד לסופרים הכותבים עברית, תושבי מדינת ישראל, שורדי שואה שפרסמו ספר אחד לפחות, יצירות מקור בלבד שהוצאו לאור בדפוס באחד או יותר מתחומי הספרות. הפרס יינתן מדי שנה לזוכה אחד. גובה הפרס יעמוד בשנת 2022 על 40,000 ₪

לקבלת תקנון הפרס, תקנון הפרסים הכללי של משרד התרבות והספורט (להלן – "התקנון הכללי") שחל על הליך זה, וטפסי מועמדות ניתן לפנות לאתר האינטרנט של משרד התרבות והספורט בכתובת www.mcs.gov.il, (פרסומים), או למפיקה מטעם משרד התרבות והספורט – אורנית בן-דרור, הפקת "אירועים שנוגעים": באמצעות דוא"ל sifrutfor2022@gmail.com

את טופס בקשת המועמדות, בכלל זה שאלון מלא וחתום, הנמקה מקצועית ועותק יצירות שבגינן מוגשת המועמדות, יש להגיש בארבעה עותקים ולהחזיר בהתאם להנחיות המפורטות בטופס ובהתאם לתקנון, ל-אורנית בן דרור, אירועים שנוגעים, ת.ד. 1714 אבן יהודה מיקוד 4053142, בציון שם הפרס.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא: יום חמישי, ט"ז בחשוון תשפ"ג, 10 בנובמבר 2022 בשעה 16:00


הגשת מועמדות נחשבת רק כאשר טפסי הגשת מועמדות מלאים התקבלו בפועל במשרדי חברת ההפקות בכתובת הדואר המפורטת לעיל באמצעות שליח או דואר שליחים. לא יתקבלו טפסים אשר יועברו דרך דואר אלקטרוני. בקשות שתגענה לאחר המועד הנ"ל, בקשות שאינן מלאות או שאינן חתומות, או בקשות שיכילו חומר שאינו כנדרש, לא תיכללנה ברשימת המועמדים לקבלת הפרס. באחריות המועמד/ת לוודא שטפסי הגשת המועמדות התקבלו במלואם במשרדי חברת ההפקות עד לתאריך ולשעה הנקובים.

האמור בהודעה זו הינו לצורך מידע בלבד. כל ההליכים להענקת הפרס בכלל זה תנאי הגשת המועמדות, מתנהלים על פי הוראות תקנון הפרס והתקנון הכללי (להלן – "התקנונים") ובכפוף להוראותיהם. במקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין התקנונים, יקבע האמור בתקנונים. המודעה פונה לנשים וגברים כאחד.

הענקת הפרס מותנית בזמינות תקציבית.