31 אוקטובר 2023 | נכתב ע"י 

פרס משכנות שאננים לפרוזה עברית

משכנות שאננים

פרס משכנות שאננים לפרוזה עברית

פרס משכנות שאננים לפרוזה עברית, יחולק לראשונה לרגל יובל שנים לייסוד המרכז בידי הקרן לירושלים.

המועד האחרון להגשת מועמדות הוא 31.10.2023


לפרטים נוספים
https://www.mishkenot.org.il/he/events/a/view/?ContentID=2369