29 יולי 2021 | נכתב ע"י 

קול קורא למשלוח שיר: בית. בית פרטי, ארץ, בית כמטפורה...

bersheva150
קול קורא למשלוח שיר: בית. בית פרטי, ארץ, בית כמטפורה...

האירוע יתקיים ביום חמישי 23.9.21
משלוח שירים עד 25.8.21