29 יולי 2021 | נכתב ע"י 

קול קורא למשלוח שיר "התחלות חדשות"

hathalot800
קול קורא למשלוח שיר "התחלות חדשות"

האירוע יתקיים במוצ"ש 4.9.21
משלוח שירים עד 19.8.21