27 אוגוסט 2023 | נכתב ע"י 

קול קורא ל"פרס ארז ביטון לשירה עברית" מטעם עיריית רמת השרון

קול קורא ל"פרס ארז ביטון לשירה עברית" מטעם עיריית רמת השרון

הפרס יוענק לראשונה לרגל שנת המאה לעיר בשתי קטגוריות:
• "פרס ארז ביטון" לשירה עברי ת.
• "מלגת ארז ביטון" למשוררים בתחילת דרכם - שהות יצירה רמת השרון )שיר"ה(.
עיריית רמת השרון שמחה לבשר על מפעל יצירה חדש – "פרס ארז ביטון לשיר ה עברית" שיחל את מחזורו הראשון
בשנה זו לרגל שנת המאה לעי ר. הפרס יוענק לזוכים בשתי קטגוריות: פרס למשוררים בכירים ופרס למשוררים
בתחילת דרכם. מטרת המענקים היא לעודד יצירה בתחום השירה העברית.
המשורר, ארז ביטון חתן פרס ישראל ותושב העיר, יכהן כיושב ראש ועדת ההיגו י של הפרס. היוצרים ייבחרו על ידי
ועדת השיפוט הכוללת אנשי ספרות מובילים. הפרס לשני הזוכים יוענק בטקס חגיגי.
קול קורא לפרס ארז ביטון לשירה עברית – למשוררים בכירים
פרס זה יוענק ליוצר בתחום השירה, הפועל בישראל ושירתו מצויה בחזית השירה הישראלית לאורך שנים. הפרס
יוענק על הישגים בתחום השירה העברית וקידומה. המועמדים לפרס יהיו מי שפרסמו לפחות שני ספרי שירת מקור
)בהוצאת ספרים מוכרת ולפחות אחד מהם משנת 2017 ואילך(
הפרס יעמוד השנה על סך של 15,000 ₪
מסמכי ההצעה ל"פרס ארז ביטון למשוררים בכירים" יכילו:
• קורות חיים של הכותב.
• פירוט פרסומים.
• עותק PDF של לפחות אחד מספרי המשורר.
הגשת המועמדות לפרס תוכ ל להיעשות ע"י המשורר או ע"י הוצאה לאור .
קול קורא לפרס ארז ביטון לשירה עברי ת- למשוררים בתחיל ת דרכם
פרס זה מיועד למשוררים היוצרים בישראל שפרסמו עד עתה ספר שירה אחד או בידיהם כתב יד עם המלצה להפקת
הספר, של הוצאה לאור מוכרת . לזוכה תוענק "מלגת ארז ביטון" ע"ס 3,000 ₪ וכן אפשרות לשהות שיר"ה )שהות
יצירה רמת השרון( בספריית "דעת" במתחם קהילתי "עומר" ש בשכונת מורשה בעיר להרחבת פעילותו.ה בתחום
השירה. במסגרת השהות תוענק גישה לגלריה העירונית וספריות העיר )הכוללות אגפי שירה והגות נבחרים(, לחדר
עבודה ולחומר ארכיוני המצוי בגלריות העיר. לצד שקט, זמן ומרחב לכתיבה, יתבקשו משתתפי התכנית להצי ע
פעילויות בחללים הציבוריים ואחרים. אפשר להגיש הצעות לתקופת שהות של עד שלושה חודשים )במסגרת של יום
בשבוע( כחלק מתקופת השהות מתבקש היוצר הזוכה, לערוך מפגשים בנושאי כתיבתו ולהשאיר בעיר תיעוד של
הפעילות בפורמט לבחירתו, דוגמת סדנא, הרצאה, הסכת )פודקאסט(, בלוג, מניפסט, התערבות אמנותית וכדומה.
בהצעה ל"פרס ארז ביטון למשוררים בתחילת דרכם" יש לפרט את הנקודות הבאות :
• הצהרת כוונו ת ותוכנית כללית לתקופת השהות: פיתוח פרויקט חדש/ קיים, נושא מחקר וכד' .
• נושאי כתיבה וכדומה .
• הצעות למפגשים עם הקהל הרחב )עד שלושה(.
• הצעות לתיעוד )קובץ, פנזין, הרצאה וכד'( .
• קורות חיים מקוצרים של הכות ב.
• פירוט פרסומים.
ועדת השיפוט תבחן את איכות היצירה השירית וכן את הצהרת הכוונות לתוכנית השהות.
לפרטים נוספים: ליאור מעין, חבר ועדת ההיגוי, טל: 050-7577750
את ההצעות יש לשלוח ללאה בן טובים, מנהלת רשת הספריו ת lea@ramhash.co.il נא לציין בכותרת האימייל את מסלול הפרס שאליו נשלחת ההצעה.
מועד אחרון לשליחת הצעות: יום ראשון 27.8.2023 בשעה 24:0