23 ינואר 2024 | נכתב ע"י 

קול קורא מועצת הפיס לתרבות ואומנות

קול קורא ספרות מפעל הפיס

קול קורא מועצת הפיס לתרבות ואומנות
הגשת בקשות למענקים לשנת 2024
22.1.24-13.2.24
 
לפרטים
https://culture.pais.co.il/Literature/Pages/default.aspx...

pais2