4 יוני 2024 | נכתב ע"י 

קול קורא: פרס שירת המדע ע"ש פרופ' עפר לידר

שירת המדע 700

קול קורא: פרס שירת המדע ע"ש פרופ' עפר לידר

תחילת התחרות: 1 באפריל

מועד אחרון להגשת היצירות: 1 ביולי 2024


להגשה ולפרטים נוספים באתר מכון ויצמן:

weizmann.ac.il/ofer/Prize/General

תקנון מלא של התחרות:

weizmann.ac.il/ofer/Prize/Regulations/

לפרטים: שרית גולן sarit.golan@weizmann.ac.il