"שירים על השולחן" משוררות ומשוררים בדיון על יצירותיהם בנושא פליטות

shrim alhashulchan

"שירים על השולחן"
משוררות ומשוררים בדיון על יצירותיהם בנושא פליטות

יום רביעי, 30.3.22, בשעה 19:00
בבית הסופר, אליעזר קפלן 6, תל אביב