"תאווה לחיים" ערב ליצירתה של קרן אלקלעי גוט

הודעה על דחיית אירועי 9.10.23

עקב המצב הבטחוני אנו מודיעים על דחיית הפעילויות והאירועים שנועדו להתקיים ביום ב' 9.10.23 בבית הסופר
קרן אלקלעי700

"תאווה לחיים" ערב ליצירתה של קרן אלקלעי גוט

שני, 9.10.23 בשעה 19:30

בבית הסופר, קפלן 6 ת"א