תהליך הרשמה

הרשמה לאגודת הסופרים העברים

אנו שמחים על כך שאתם עונים על הקריטריונים לקבלה לאגודה.

להלן תהליך ההרשמה:
01
נדרש למלא טופס טופס מקוון - קישור לטופס מקוון
כמו כן ניתן להוריד כאן טופס מהאתר למלא ולשלוח בפקס 6919681 - 03
או בדואר לכתובת ת.ד 20694 תל אביב, מיקוד 6120602
02
יש לשלוח המחאה על סך 100 ש"ח - דמי טיפול - אשר לא יוחזרו. ניתן לתשלום טלפוני בכרטיס אשראי בטלפון 03-6953257.
03
יש לשלוח שני ספרים, עותק אחד מכל ספר (אשר לא יוחזרו) לכתובת ת.ד ת.ד 20694 תל אביב, מיקוד 6120602
04
יש לשלוח קורות חיים + המלצה משני סופרים/מבקרי ספרות/משוררים בפקס 6919681 - 03 או בדואר אלקטרוני.
תודה
הנהלת אגודת הסופרים