22 מרס 2021 | נכתב ע"י 

תחרות שירת המדע לשנת 2021 ע"ש פרופ' עפר לידר

mada800ההרשמה לפרס עידוד היצירה הספרותית בין מדענים לשנת 2021 נפתחה בתאריך 20/03/2021.

תקנון התחרות ופרטים נוספים ניתן למצוא באתר שכתובתו
https://www.weizmann.ac.il/ofer/Prize