תיאורים של עתיד ומחשבות על עתיד עם הופעת 'נכון' גיליון 9 אוקטובר 2022 בהנחיית: אורציון ברתנא

תיאורים של עתיד ומחשבות על עתיד עם הופעת 'נכון' גיליון 9 (אוקטובר 2022) בהנחיית: אורציון ברתנא

תיאורים של עתיד ומחשבות על עתיד
עם הופעת 'נכון'
גיליון 9 אוקטובר 2022)
בהנחיית: אורציון ברתנא

יום חמישי 27.10.22, 20:00
בבית הסופר, אליעזר קפלן 6, ת”א

מדברים:
אמיר משיח: ”קץ כל זמנים בציפיית הגאולה היהודית”
יבשם עזגד: בין “יהיה טוב” לבין “יהיה בסדר” – בין אוטופיה לבין דיסטופיה
אלי אשד: נבואות ותחזיות על מלחמת רוסיה-אוקראינה

קוראים ומדברים:
דן אלבו: שלושה שירים
אהד עוזיאל: קטע מ-”הדבר היחיד
שאמיתי”
רחל מדר: שני קטעים מתוך היצירה
'כפר קץ היסורים’
ברי אלצופין: קטע מ-”אל שקר”