9 אוגוסט 2022 | נכתב ע"י 

תמיכות ליוצרים במצוקה כלכלית

אגודת היוצרים מתכבדת להודיע על הענקת תמיכות ליוצרים במצוקה כלכית

ניתן לפנות בבקשות לתמיכה על ידי מילוי הטופס המיועד לכך (לחץ/י להורדת הטופס).

את הטופס יש לשלוח אל יו"ר ועדת התמיכות, מנחם פאלק חבר ועד האגודה
במייל: mmfalek@gmail.com

ניתן גם לשלוח בדואר אל: מנחם פאלק, בית הסופר, אליעזר קפלן 6, תל אביב

הפניות תטופלנה בחשאיות מלאה ותישארנה חסויות.

על הפניות להגיע עד יום שישי, ו' באלול תשפ"ב, 2 בספטמבר 2022.


תמיכות ליוצרים במצוקה כלכלית