13 אוגוסט 2023 | נכתב ע"י 

תמיכות לסופרים במצוקה

תמיכות 2023 מודעה

קול קורא

הגשת בקשה ל תמיכות ליוצרי ם.ות במצוקה כלכלית

אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל מודיעה על מענק תמיכות
ליוצרים.ות במצוקה כלכלית.

ניתן לפנות בבקשות לתמיכה על ידי מילוי הטופס המיועד לכך והמצורף
למייל זה )הטופס ניתן גם להורדה באתר האגודה(.

את הטופס יש לשלוח אל יו"ר ועדת התמיכות, המשורר מנחם פאלק
במייל: mmfalek@gmail.com

ניתן גם לשלוח בדואר אל: מנחם פאלק, בית הסופר,
אליעזר קפלן 6 , תל אביב.

הפניות תטופלנה בחשאיות מלאה ו תישארנה חסויות.
על הפניות להגיע עד יום שלי שי, כו' באלול תש פ"ג, 12 בספטמבר 2023 .

צביקה ניר,
יו"ר אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל