2 ספטמבר 2021 | נכתב ע"י 

תמיכות לסופרים ומשוררים במצוקה כלכלית

Image

קול קורא

תמיכות לסופרים ומשוררים במצוקה כלכלית

 

אגודת הסופרים העברים מודיעה:

אגודת הסופרים העברים מעניקה תמיכות לסופרים במצוקה כלכלית

ניתן לפנות בבקשות במכתב אל ועדת התמיכות של אגודת הסופרים, במייל:

siyua@hebrew-writers.org

או לשלוח בדואר אל: ועדת תמיכות של אגודת הסופרים, בית הסופר, רחוב אליעזר קפלן 6 תל אביב

הפניות יטופלו בחשאיות מלאה ויישארו חסויות.

על הפניות להגיע עד יום חמישי, ח' בחשוון תשפ"ב, 14 לאוקטובר 2021

את הפניות יש להגיש על הטופס. הטופס מצורף למייל זה לחברי אגודת הסופרים.  

(ניתן גם להורדה כאן)