4 יולי 2024 | נכתב ע"י 

תנחומים לחברת האגודה גלילה רון פדר עמית על פטירת בעלה

משולם עמית 700
תנחומים לחברת האגודה גלילה רון פדר עמית על פטירת בעלה משולם עמית ז"ל