הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

מודעת אבל דן לאור

אגודת הסופרות והסופרים העבריים אבלה על פטירתו של חוקר הספרות פרופ' דן לאור ז"ל