הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

מודעת אבל אמנון ורנר

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר אמנון ורנר ז"ל
בת שבע דגן

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והמשוררת בת-שבע דגן ז"ל