הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

רביעי, 03 ינואר 2024 22:54

קץ הספרות?

רבקה מעוז
אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה מעוז על פטירתה של אמה רבקה מעוז ז"ל