הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

רבקה מעוז
אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה מעוז על פטירתה של אמה רבקה מעוז ז"ל