הנהלת אגודת הסופרים

הנהלת אגודת הסופרים

ראשון, 13 אוגוסט 2023 14:52

תמיכות לסופרים במצוקה

ראשון, 20 אוגוסט 2023 11:00

אלתרמן והעמק

מרים יחיל וקס מודעת אבל

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של מרים יחיל-וקס ז"ל