פרופ גבריאל בן שמחון מודעת אבלאגודת הסופרים אבלה על פטירתו של
פרופ' גבריאל בן שמחון
ושולחת תנחומים למשפחה

פורסם ב- חדשות הספרות
משולם עמית 700
תנחומים לחברת האגודה גלילה רון פדר עמית על פטירת בעלה משולם עמית ז"ל

פורסם ב- חדשות הספרות
סמי מיכאל700אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר, המחזאי והמתרגם סמי מיכאל ז"ל
פורסם ב- חדשות הספרות
מאיר וינקלר
אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של ד"ר מאיר וינקלר ז"ל ומשתתפת בצער המשפחה

פורסם ב- חדשות הספרות
מודעת אבל אמנון ורנר

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתו של הסופר אמנון ורנר ז"ל
פורסם ב- חדשות הספרות
בת שבע דגן

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על פטירתה של הסופרת והמשוררת בת-שבע דגן ז"ל
פורסם ב- חדשות הספרות
רבקה מעוז
אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחברת ועד האגודה ד"ר דריה מעוז על פטירתה של אמה רבקה מעוז ז"ל

פורסם ב- חדשות הספרות
אמירה הס
אגודת הסופרות והסופרים העברים בישראל
אבלה על פטירתה של המשוררת
אמירה הס ז"ל
ומשתתפת בצער המשפחה
יהי זכרה ברוך
פורסם ב- חדשות הספרות
מודעת אבל משפחתו של הרצל חקק700 002
אגודת הסופרות והסופרים שולחת תנחומים לחבר האגודה הרצל חקק ולבני משפחתו על מותם של מחותניו, הוריו של כלתו
פורסם ב- חדשות הספרות
IMG 9576

אגודת הסופרות והסופרים אבלה על מותו של המשורר והמטארולוג

יהודה טוקטלי ז"ל

ומשתתפת בצער המשפחה

יהי זכרו ברוך
פורסם ב- חדשות הספרות
עמוד 1 מתוך 4