13 ספטמבר 2018 | נכתב ע"י 

חדשות ספטמבר 2018

פרס ברנר לספר פרוזה ולספר פרוזת ביכורים יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה, (החל מכ"ט באב תשע"ז 2-09-2017)

אין חבר השופטים דן ביצירתו של סופר אשר הוענק לו "פרס ברנר" אלא רק כעבור 10 שנים.


סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות
את הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), יש להביא עד ליום שני, 17-9-18, לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.

Items23B 70