25 נובמבר 2021 | נכתב ע"י 

הודעה מטעם ועדת הבחירות - פרסום תוצאות הבחירות

Image

 אגודת הסופרים העבריים במדינת ישראל (ע"ר)

ועדת הבחירות

 כ' בכסלו תשפ"ב

24 בנובמבר 2021

 

יו"ר ועדת הבחירות וחבריה מתכבדים להודיע ולפרסם את התוצאות המדויקות של הבחירות  לאגודת הסופרים אשר התקיימו ביום 23.11.21, י"ט בכסלו תשפ"ב.

כל 139 קולות ההצבעה בקלפיות הרגילות והמונגשות  נבדקו ונספרו בקפידה על ידי חברי הוועדה וחברותיה.

בעת ספירת הקלפיות נכחו חברי הוועדה הבאים: ד"ר צדוק עלון, שופטת (בדימוס) נילי ארד, שופט (בדימוס) אבי טננבוים, מוטי גלזר ופרופ' רירי מנור.

 

לתפקיד יו"ר האגודה מר צביקה ניר מועמד יחיד - נספרו 131 פתקי הצבעה כשרים. 

8 פתקי הצבעה נמצאו לבנים ולא באו במניין הספירה.

בהתאם לתוצאות ההצבעה כאמור ולהוראות תקנון האגודה, נבחר מר צביקה ניר ליו"ר האגודה.

 

עבור המועמדים לוועד האגודה נספרו פתקי ההצבעה הכשרים לפי הפירוט שלהלן:

אדיבה גפן - 117

דליס (מימון) - 117

דורית זילברמן - 112

אלי הירש - 110

דבי סער - 106

יואב איתמר - 103

ד"ר דריה מעוז - 103

שוקי גוטמן  - 102

מנחם פאלק - 100

אלמז זרו - 92

שלמה אברמוביץ' - 89

עדי אביטל רוזין - 87

עצמון יניב - 69

 

בהתאם לתוצאות ההצבעה כאמור ובנוסף ליו"ר האגודה, נבחרו לוועד האגודה 12 (שנים עשר) החברים והחברות שלהלן:  

אדיבה גפן

דליס (מימון)

דורית זילברמן

אלי הירש

דבי סער

יואב איתמר (מחוז דרום)

ד"ר דריה מעוז (מחוז ירושלים)

שוקי גוטמן 

מנחם פאלק (מחוז ירושלים)

אלמז זרו

שלמה אברמוביץ' (מחוז צפון)

עדי אביטל רוזין

הואיל ונציגי דרום, צפון וירושלים זכו במספר קולות המזכה אותם במקום בוועד האגודה, מתייתר הצורך בשריון מקום עבורם כנדרש בתקנון האגודה.

 

עבור המועמדים לוועדת הביקורת נספרו קולות כשרים לפי הפירוט שלהלן:

עו"ד שמואל כהן - 118

אלכס לוין – 94

סא"ל (בדימוס) יוסי צוריה - 93

בהתאם לתוצאות ההצבעה כאמור לעיל  נבחרו לוועדת הביקורת חברים אלה: שמואל כהן, אלכס לוין וסא"ל (בדימוס) יוסי צוריה.

 

עבור המועמדות לוועדת האתיקה נספרו קולות כשרים לפי הפירוט שלהלן:

מיכל דורון - 112

שרה אהרונוביץ  קרפנוס - 94

שמחה סיאני - 83

בהתאם לתוצאות ההצבעה כאמור לעיל  נבחרו לוועדת האתיקה חברות אלה: מיכל דורון, שרה אהרונוביץ קרפנוס ושמחה סיאני.

 

ד"ר צדוק עלון, יו"ר ועדת הבחירות

העתק:

השופטת (בדימוס) נילי ארד

עו"ד דן שינמן

השופט (בדימוס) ד"ר אברהם טננבוים

רו"ח שמעון בארי

פרופ' רירי מנור

מוטי גלזר