13 מאי 2019 | נכתב ע"י 

פרס ברנר 2019

אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל מודיעה על הגשת יצירות לפרס ברנר 2019

והשנה: פרס ברנר לפרוזה,
ופרס ברנר לשירה.

כל אחד מן הפרסים על סך 50,000 ₪

פרס ברנר לפרוזה יוענק לספר פרוזה עברי שהופיע בשנה האחרונה,

(החל מח' בתשרי תשע"ט 17-09-2018)

פרס ברנר לשירה יוענק לספר שירה שהופיע בשלוש השנים האחרונות,

(החל מכ"ז באב תשע"ו 31.08.2016).

סופרים ומו"לים מוזמנים להגיש את היצירות
את הספרים (4 עותקים), בצירוף טופס (ניתן להורדה באתר אגודת הסופרים, פרס ברנר), יש להביא עד ליום שני, כ"ח בסיוון תשע"ט 1-07-2019 לבית הסופר, רח' אליעזר קפלן 6, תל אביב, או לשלוח בדואר אל: אגודת הסופרים העברים, בית הסופר, ת.ד. 7111, ת"א. מיקוד 6107002.